8 Replies to “Thanh lý nhanh ampli bãi Nhật Victor & SANSUI giá rẻ như bèo.”

  1. Anh quảng cáo thế họ cười cho dòng âm ly Nhật đời cổ nó chạy ic STK trong ic giáp sẵn 4 sò trong ic

  2. Bác này bán hàng nâu năm mà nhì con âm ly này mà lại đi tìm sò .lại còn bảo có lẽ con sò nó nằm trong con ic…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *