9 Replies to “Thăm Vườn Cây Chẩu Và Gáo Vàng”

  1. Mấy cây này trồng khoảng mấy năm thu hoạch vậy bạn giờ thấy có ba năm thấy cây còn nhỏ kìa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *