34 Replies to “Thả diều 3m95 với bộ sáo 13”

  1. Em nghĩ các bác thử đục 1 giàn sáo 9 ống mà ống cực ngắn ấy. Nó ra giàn sáo phá thì thôi r .kêu lấp hết mấy giàn kia luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *