7 Replies to “Tets Amply Receiver Sansui – 9090DB. Gửi Anh – Lương Công Cảnh – HCM. Tets HĐ Với Loa Nga – S90B. 🤝”

  1. Đây thực sự là những siêu phẩm, tuyệt tác của Âm thanh cổ vang bóng 1 thời và còn vang vọng mãi đến ngày nay. Nghe hay bày đẹp. Chất âm miễn bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *