6 Replies to “TEST SANSUI QRX-5500 GUIWE BÁC NGOÀI BẮC . THANK ĐÃ MUA NHÌU SP BÊN MC AUDIO”

  1. Mình đặt Chiến mua 1 Amplifier Pioneer – model A90 D ( đặt cọc tiền trước bao nhiêu mình gửi ) tuyển hàng đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *