5 Replies to “Test amply Jarguar pa 203 iii Hàn Quốc cho bác KHÔI – VÙNG 4 HẢI QUÂN và loa 301 seri 3 cho khách SG”

  1. Theo như em loa bose ghép với amply California thi hợp hơn.vi thực tế loa Bose là dòng loa chuyên nghe nhạc nhẹ và âm ly California cũng là dòng chuyen nhạc nhẹ lên em thấy nó hợp hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *