16 Replies to “Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Truyện 2 BTS Đường Tăng và Tôn Ngộ Không”

  1. Tui cứ tưởng chiếu trên Youtube để coi, hóa ra lại chiếu ngoài rạp, không kịp mua vé – Tiếc –
    T_T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *