Tập vẽ với phần mềm TUX PAINT 🎨 Học và chơi cùng máy tính 🎨 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🎨 Chủ đề 2: Em tập vẽ
🎨 Tập vẽ với phần mềm TUX PAINT
⬇️ Link download:
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách sử dụng các công cụ vẽ hình trong phần mềm Tux Paint.
☑ Vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh bằng chương trình Tux Paint.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *