33 Replies to “Tập 14.Cuốn bẫy thoát khỏi rừng rậm kinh hoàng”

  1. Rừng rậm khó đặt bẫy lắm bạn rắn nó không có đi theo đường nhất định. Mong rằng lần sau bạn sẽ trúng lớn.

  2. Nhìn địa hình êm quá mà không có hả anh? Chỗ em giờ kiếm một chỗ um tùm rậm rạp không ra luôn..

  3. Cuốn bẫy chia tay rừng rậm kinh hoàng đúng rồi đánh mãi hết chuyển chỗ khác lạ mồi nó mới vào nhiều

  4. Rừng rậm. Phải đúng đường rắn đi sẽ chúng. Rậm quá cũng khó tìm đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *