Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới, công thức hóa học trong Excel | namloan ✔️✅ Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới, công thức hóa học trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 và cao hơn nữa.
⚡️Microsoft Excel được biết đến với chức năng chính là tính toán tuy nhiên có đôi khi chúng ta phải viết những công thức có số mũ trong toán học ex, x2, y3…) hoặc những công thức phân tử trong hóa học (H2O, H2CO3,….), thì các bạn làm như sau:
✔️ Bước 1: Chuột phải chọn số cần đánh chỉ số rồi chọn Format Cells
✔️ Bước 2: Hộp thoại Format Cells xuất hiện ta thực hiện:
⚡️ Nếu tạo chỉ số trên thì chọn Superscript
⚡️ Nếu tạo chỉ số dưới thì chọn Subscript
✅ xem trang web của tôi:

✅ XEM THÊM ✅
✔️ Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong word và excel:
✔️ Hướng dẫn in 2 mặt chẵn, lẻ trong Excel 2010 không cần phần mềm:
✔️ Ẩn, hiện thanh Ribbon trong excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2015,….:
✔️ Thay đổi font chữ và cơ chữ mặc định trong các phiên bản excell:
✔️ Cố định tiêu đề hàng và cột trong Excel 2003:
✔️ Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới, công thức hóa học trong Excel:
✔️ Tạo mật khẩu cho file Excel 2003, 2007, 2010, 2013:
✔️ Tùy biến đường kẻ Gridlines trong excel 2003, 2007, 2010, 2013:
✔️ Cách tách họ và tên trong trong Excel:
# MicrosoftExcel #TaosomuExcel #namloanchannel

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

5 Replies to “Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới, công thức hóa học trong Excel | namloan ✔️”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *