Tam Quốc Diễn Nghĩa audio-8000 tranh Hồi 5Bản video-book này được chúng tôi minh họa diễn tả bằng bộ tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa liên-hoàn-họa 8000 bức nổi tiếng do nhiều danh họa Trung Quốc sáng tác và được NXB Mỹ Thuật Thượng Hải phát hành từ những năm 50 của thế kỷ trước.
Chúng tôi cũng cắt bỏ những phần chú thích mang tính chất “cảm tình cá nhân” nhân của dịch giả, chỉ giữ lại những chú thích mang tính chú-giải cần thiết, như “điển tích”, “địa danh” v.v.
Và cắt cả phần “lời bàn của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán ngoại thư” ở cuối mỗi hồi, vì đây là “chuyện nghe nhìn”, không phải “chuyện đọc”, giống như khi bạn xem phim vậy.
Nếu muốn hiểu sâu hoặc ngiên cứu về Tam Quốc, bạn hãy ra Đinh Lễ mua sách giấy , hoặc tìm ebook (với phụ lục, bình giảng, bản đồ) thì hơn. Mời các bạn theo dõi.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

One Reply to “Tam Quốc Diễn Nghĩa audio-8000 tranh Hồi 5”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *