6 Replies to “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa Phần 7 7”

  1. Nghe đi nghe lại, xem đi xem lại tam quốc ..đã bt kết cục sau cùng mà sao cứ tiếc cái tài, cứ thương cái lòng tận tụy, cái công khó nhọc ..của Gia Cát Võ hầu. Xem tam quốc chỉ mong nhanh đến hồi K Minh tham chiến rồi khi tiên sinh về trời, lòng lại một nỗi tiếc thương cảm thán mà ko muốn xem nữa..

  2. Mỗi khi xem lại truyện tam quốc lại cảm thán tiếc thương cái tài trí tuyệt luân của Khổng Minh. Ôi cái vận số nhà Hán trời suy tàn trời ko cho tồntại nữa khiến cái tài dời non, nấp bể, xoay chuyển càn khôn của Gia Cát Khổng Minh phải cay đắng ngậm ngùi..

  3. .. Nay có người nghị luận nói tài Kh Minh ko giỏi bằng người nọ, ng kia .. Ko nói thời tam quốc mà ngay cả trc và sau các thời đại thiết nghĩ ko có ai tài trí bằng chứ đừng nói hơn Gia Cát Khổng Minh. Tài trí của K Minh như đc diễn tả trong chuyện có thể nói là tuyệt luân, vô tiền, khoáng hậu.. Đúng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý ko gì là ko biết. Đánh trận thì :ngày chiến, đêm chiến, thuỷ chiến, bộ chiến ..ko gì là ko thạo. Các anh tài thời tam quốc như T Tháo, Ch Du, TM Ý ..hỏi có ai là đối thủ của ông? Nếu ko phải là ý trời ..thì tài trí của ông chỉ 10 năm thừa giúp L Bị khôi phục nhà Hán, thống nhất T Quốc. ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *