8 Replies to “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa Phần 5 7”

  1. mấy cái chú thích là để người khác hiểu hơn về câu từ thôi,nếu ko vì mình thì một người vì mọi người đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *