20 Replies to “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa Phần 3 7”

  1. .. H Tổ trc giết L Hành sau bị C Ninh giết là đáng. Song Tổ tuy ko biết tài C Ninh để trọng dụng nhưng cũng ko gây thù với Ninh, thiết nghĩ Ninh ko nên trực tiếp giết Tổ, Ninh để Phổ giết Tổ thì tốt hơn..

  2. .. Đánh trận thì phải có binh,có tướng ..2 ông Quan, Trương cũng thật là .. Binh lực của nhà mình thì mỏng phải đối đầu với quân địch binh lực nhiều hơn cả trăm, ngàn lần.. Thế lực mình yếu, anh mình cầu người ta về giúp là làm khó ng ta ..2 ông Q, Tr cũng biết điều đó sao cứ sằn sẹo với K Minh như vậy? Thật nhỏ mọn ko đáng mặt người quân tử.

  3. .. Thiệu than :"trời hại ta.. " Trời nào hại! Là Thiệu hèn kế hay ko nghe, tính nghi ngờ bất nhất.. Cơ nghiệp của Thiệu mà ở tay một minh chúa thi đã ko có tam quốc ..

  4. Một tác phẩm tiểu thuyết nghĩa là 3 phần thực,7 phần hư cấu mà bố trẻ Mao Cương bình luận cứ như thật,đúng là ngu còn có đứa ngu hơn…cộng sản rất thích loại ngu nhưng thích phục tùng này

  5. Hứa Chử thấy gia cát lượng và lưu bị ở trên núi..sao ko cho vây núi mà bắt… hoặc cho vây ko đánh rồi báo tào tháo cho thêm quân đến vây.. thì lưu bị chỉ có chết..

  6. Đọc truyện phải vừa đọc vừa ngẫm nghĩ..đằng nè đọc vù vù ..t chắc chắn 1 điều thằng ad tuy đọc nhưng éo hiểu gì..

  7. Năm 1991 nghe nguyễn thanh đọc hay quá giờ nghe giọng quá chán còn có chú thích nữa chứ đúng là quá chán tôi đọc truyện này từ năm 1990 rồi

  8. Lời bình của mao tôn cương đúng là sâu sắc. Còn chú thích toàn lời nhỏ nhen châm chọc. Cái này chắc của mấy ông dịch sách thích thì cho vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *