30 Replies to “Tải font chữ việt hóa đẹp cho Photoshop online”

  1. Mình đã download về, đã install nhưng vào photoshop online nhưng ko thấy font chữ vừa down về. Why???Phải làm sao đây???

  2. Sao tải về font Patrick Hand được rồi. Mình vô Microsoft Word thì có font patrick hand và bấm vẫn được. Mà sao qua photoshop hoặc các chỗ design ảnh khác vẫn có font patrick mà sao khi bấm chữ nó không biến thành font đó vậy.

  3. Bị sao ấy. Trang Việt Font của mk khác của b
    Nó cứ ra cái gì ấy, tiếng anh. Mk ấn vô start đownload rồi free download cũng k đc.
    :((((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *