BÌNH LONG VỀ TRỊ THIÊN (Cục Chính Huấn) Trình bày: Vân Kim

Kênh VÂNKIM HÁTCHOĐỒNGBÀOTÔI xin kính chào quí đồng bào ở quê nhà & hải ngoại. Để góp phần bảo tồn lịch sử, văn hoá và giữ lửa đấu tranh cho đồng bào và quê hương ở quê nhà, kênh YouTube “ VÂNKIM HÁTCHOĐỒNGBÀOTÔI” đã được Vân Kim thành lập. Kênh được thành lập với mục đích vô vụ lợi, không cố...

Bình Trị Thiên Khói Lửa – Thành Chung singer- nhạc Đỏ

Ai đã từng qua dải đất Bình Trị Thiên vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, hẳn khó quên một bài hát viết về cuộc chiến đấu gian khổ, quyết liệt của quân và dân Bình Trị Thiên để bảo vệ mảnh đất thân yêu của mình; đó là bài hát Bình trị Thiên khói lửa của nhạc sĩ Nguyễn Văn...