Tác phẩm nghệ thuật của Tony Lê Kim Thuận – Artworks by Tony Le Kim ThuanTony Lê Kim Thuận là một kỹ sư EET và một doanh nhân nhỏ thành công ở California; tự học nhiếp ảnh mỹ thuật từ năm 1963 tại quê hương của mình; sau đó ông cũng học nhiếp ảnh vật lý và
tham gia một số khóa học mở rộng tại các trường đại học ở Mỹ và nước ngoài kể từ năm 1981. Ông đã đạt được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng nghiệp hình ảnh quốc tế – gọi tắt là ICS (USA).
– Tony Le Kim Thuan was an EET engineer and a small businessman success in California; self-taught photography of fine art since 1963 in his origin country; he then also studies physic photography and take some extensive courses correspondent at the universities in US and oversea since 1981.
He has won many international photography awards. He is currently President of the Image Colleague Society – ICS (USA).

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *