7 Replies to “Sửa lỗi ổ đĩa với lệnh CHKDSK /F /R”

  1. tệp hoặc thư mục C: ProgramData Quoteex bị hỏng và không thể đọc được. Xin vui lòng chạy tiện ích chkdsk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *