3 Replies to “Sự tích Quạ và Công | Kể Bé Nghe truyện cổ tích”

  1. Thành công thì bị con người bắt nhốt và bi loài người lấy lông đuôi thật tội nghiệp con công. Con quạ ai mà nhốt nó .bạn nào muốn thành công hay thành quạ thì tùy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *