Sơn Tinh vs Thủy Tinh: Tranh ngựa chín hồng mao[English below]
“Sau khi đã có Voi Chín Ngà và Gà Chín Cựa, Sơn Tinh và Thủy Tinh tiếp tục bước vào trận chiến thu thập Ngựa Chín Hồng Mao – Thần Thú cuối cùng!”

Phim mới nhất do Trường và đồng bọn cùng thực hiện cho Vạn Tích: đồ chơi made in Vietnam hehe.

Kịch bản: Châu Võ Bá Trường, Lương Phan Vũ
Rigging, lighting, rendering: Châu Võ Bá Trường
Layout, animation: Lê Phi Hùng
Âm thanh: Huỳnh Thúy Vi
Editor: Phạm Anh Khoa
Nhân vật, môi trường: Vinamation
Hỗ trợ máy tính: Colory Animation
============================
The film is about the Mountain God vs. Lord of the Waters to marry daughter of King Hung Vuong. One of the item to win is a nine-mane horse.

cubebrush.co/truongcgartist
gumroad.com/TruongCgArtist
patreon.com/truongcgartist
facebook.com/TruongCgArtist

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

4 Replies to “Sơn Tinh vs Thủy Tinh: Tranh ngựa chín hồng mao”

  1. That was really cool! I wish there was a more polished version of this concept made into a tv show i'd definately watch it! animation is pretty good here too

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *