Giải Trí✅

Simple Sunset Landscape / desert sunset / vẽ phong cảnh hoàng hôn ở Deming, NMOn our last road-trip, we stopped by Deming, New Mexico to rest for a night. Though it wasn’t planned, we arrived right at the time when the sun was about to set. I remembered distinctly the breathtaking desert sunset, as I stood there and looked up the sky. It was a beautiful mixture of nature-canvas of various shades of oranges, pink, and blue in the sky. I couldn’t replicate the beautiful sunset that day, but this piece, “Deming Sunset” is my recollection of what I saw that afternoon.

Trong chuyến đi đường bộ cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi dừng lại ở Deming, New Mexico để nghỉ ngơi một đêm. Mặc dù không có kế hoạch, chúng tôi đã đến đúng vào lúc mặt trời sắp lặn. Tôi nhớ rõ hoàng hôn sa mạc ngoạn mục, khi tôi đứng đó và nhìn lên bầu trời. Đó là một hỗn hợp tuyệt đẹp của thiên nhiên – vải bạt gồm nhiều sắc thái khác nhau của cam, hồng và xanh trên bầu trời. Tôi không thể tái tạo cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ngày hôm đó, nhưng tác phẩm “Hoàng hôn Deming” là hồi ức của tôi về những gì tôi thấy chiều hôm đó.

Like and Subscribe with bell on to see more of my painting videos:

View old paintings at:

Instagram:
Twitters:

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

29 Comments

 1. Sarah's Beauty Chat
 2. RelaxingUniverse
 3. Lâm Bich Thọ Tv l
 4. Isha drawing Academy
 5. Thái miền tây
 6. Videography As My Hobby
 7. WHITE INK ART CENTER
 8. Happy Days
 9. childrens time Kit's
 10. Korea Nhộ
 11. Mới Sức Sống
 12. John SocTrang Vlog
 13. Totally Insane Art
 14. Nabin Art
 15. Ồ Ngon Thật
 16. YeSeul Family Cuộc sống Hàn Quốc Jeju
 17. The Art Adventure
 18. Marcelo Draw
 19. Techno Kri Art
 20. PanosArt
 21. Maryann Tran - Canada
 22. ĐỜI SỐNG ẨM THỰC
 23. Pinky Dime
 24. DRAW2NIGHT
 25. saroj kumari drawing classes
 26. Soleil Man ART
 27. Health and Lifestyle
 28. Meo Meo Paper channel
 29. Vlog carpenter Huy

Leave a Comment