50 Replies to “Shade tóc đơn giản mà Mèo làm đc:^”

  1. 😱😱😱 chị shade tóc đẹp quớ ikkkkkk😱😱

    Còn e thì…🙄🙄🙄 sa mạc lời chị ạk 😅😅😅

  2. Có máy ai thiếu cái làm mờ hình dọt nc và cái hình ngón tay ko? Và cách khắc phục ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *