11 Replies to “Sáo diều minh ngọc vs Quyết hà bán sáo diều các loại từ a-z 0975879149 có bảo hành”

  1. mình có một bộ sáo mua của anh sáo diều khánh duy năm ngoái giờ vẫn còn nguyên loại 2 ống ai mua ib mình kêu nghe rất hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *