8 Replies to “Rung Xanh : Trồng Cây Gì Và Nuôi Con Gì ? – Trồng Cây Chẩu”

  1. a nên giơĩ thiêụ rỏ hơn về gía trị kinh tế bao lâu thì thu bán đươć tthành tìên là bao nhìu. cho bà con hiủ hơn ..chứ giơí thiêu qua loa vâý zem song kg nắm băt́ đựơc gì cả …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *