REVIEW Tấm ảnh giá 50k tại Thác DAMBRIÔng Trường bị dụ dỗ lấy tấm ảnh này với giá 50k mà không cho xin file ảnh gốc. Nếu có lần sau chắc sẽ không chụp ảnh đâu, mặc dù cần kỷ niệm nhưng mắc quá và 2 thằng nhìn GAY vờ lờ ra.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *