[REVIEW SÁCH] BÍ QUYẾT TẠO RA SỰ SÁNG TẠO NƠI THẬT VIỆC THẬT KIẾN THỨC THẬT#reviewsach
#dotphahonda
#sangtao
Gen-ba. Nơi thật: hãy đi đến nhà máy, nơi trưng bày, sân sau, bãi xe, đến ghế lái, ghế sau, buồng lái xe tải và cả giường nằm – mọi nơi bạn phải đến – để có những kiến thức thực tiễn. (Điều này còn được gọi là gemba – thường được dùng bởi bậc thầy về sản xuất tinh gọn Jim Womack, tác giả một cuốn sách ra mắt gần đây về cách người ta làm việc với nhau trong một nhà máy, tên là Những
bước chân Gemba).
Gen-butsu. Việc thật; dùng những kiến thức thực tiễn đã có để tập trung vào tình hình thực tế và bắt đầu đưa ra quyết định hoặc đề xuất.
Gen-jitsu. Kiến thức thật; củng cố những quyết định bằng dữ liệu và thông tin thực tế mà bạn đã thu thập từ nơi thật. Hay như một nhà điều hành của Honda định nghĩa: “Đưa ra quyết định dựa trên thực tế”.
Sangen shugi có thể được xem như một hằng thức. Genba là nơi kiến thức bắt đầu;

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://marishka-moi.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *