39 Replies to “Review kính hàn điện tử mặt nạ da (KH03) tại lazada”

  1. nhìn thấy ớn. ai đâu mà mua đeo. đã thấy ghê còn có cái miến da che lỗ mũi nhìn y như khùng

  2. Bán cho mình 1 cái kh 03 còn k . Bao nhiêu tiền bạn ơi tt như thế nào 0948699770 xóm giếng , hồng tiến , phổ yên thái nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *