0 Replies to “Review Figure 1/10 Lord D ( Non Lord Drakkon ) ( English Sub )”

  1. a Duy cho e hỏi hãng 8k là hoàn toàn do người VN làm hết hả a với con fig Lord này có resin trong đó phải ko a ?

  2. góp ý chút, bro nên để background tối màu chút để đỡ lóa, nhiều vid nền trắng + vật thể cũng có màu trắng rất lóa và khó nhìn 😀

  3. Video tuyệt nhất năm
    Video đã có đầu tư, intro làm cho cảm giác chuyên nghiệp
    Sp tuyệt vời xứng đáng vào top 5
    Cảm thấy tự hào khi thấy người việt làm dc 1 mẫu sản phẩm gần đạt ngưỡng hoàn hảo đến v <3<3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *