Review Dự Án Atcapital.asia (Tuấn Phạm )AT capital Là Quỷ Đầu tư
Có giấy phép trụ sở tại Mỹ
Có mã số thuế.
1.AI Trade
đến tháng 10 có sự kiện đầu tiên trên thế giới , Được tổ chức tại Singapore
2.mua sắm online Trên trang mạng điện tử .
3.sàn giao dịch nội bộ
**
Đầu tư ETH trả lãi ETH ( tổng góc lãi ,Hoa Hồng 500% Nhận đủ ,tái Lại .
#VÍ DỤ : Video Youtube dưới Đây Đầu tư 100 ETH Tổng Nhận 500 ETH hết .
Muốn nhận thêm thì tái lại .
Lãi trả hàng ngày .( Lãi suất được báo trước 3 ngày .)
Dao động từ 0.1 đến 2.5 % trên tháng .
Tối thiểu Là 11% tối đa là 33 % trên tháng .
Trung Bình 20% trên tháng .
Rút lãi hoa hồng linh hoạt
(Tốn phí rút)
Phát triển Hệ thống .
Hoa Hồng trực tiếp 3%
Hoa Hồng Cân Nhánh 6%
Doanh số Nhánh mạnh được Bảo Lưu .

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

0 Replies to “Review Dự Án Atcapital.asia (Tuấn Phạm )”

 1. AT capital Là Quỷ Đầu tư
  Có giấy phép trụ sở tại Mỹ
  Có mã số thuế.
  1.AI Trade
  đến tháng 10 có sự kiện đầu tiên trên thế giới , Được tổ chức tại Singapore
  2.mua sắm online Trên trang mạng điện tử .
  3.sàn giao dịch nội bộ
  **
  Đầu tư ETH trả lãi ETH ( tổng góc lãi ,Hoa Hồng 500% Nhận đủ ,tái Lại .Ví dụ Đầu tư 5ETH Tổng Nhận 25 ETH hết . Muốn nhận thêm thì tái lại .
  Lãi trả hàng ngày .( Lãi suất được báo trước 3 ngày .)
  Dao động từ 0.1 đến 2.5 % trên tháng .
  Tối thiểu Là 11% tối đa là 33 % trên tháng .
  Trung Bình 20% trên tháng .
  Rút lãi hoa hồng linh hoạt
  Tốn phí .
  Phát triển Hệ thống .
  Hoa Hồng trực tiếp 3%
  Hoa Hồng Cân Nhánh 6%
  Doanh số Nhánh mạnh được Bảo Lưu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *