10 Replies to “[REF] The Winner – Hướng dẫn khắc phục tủ lạnh Samsung không làm đá tự động”

  1. sau khi xem clip, mình đã tự khắc phục được tại nhà, Cám ơn Samsung đã hỗ trợ rất chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *