5 Replies to “QUẾ T8 THUẦN VÀ CÁC LOẠI LAN RỪNG LAN THUẦN GIÁ RẺ TỐI 28/10/2019 SĐT 0886516886”

  1. Quế tháng 8 giò thuần hình 3 và 4 còn hàng không? Mình gọi điện mấy cuộc ko thấy nghe máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *