One Reply to “Quảng cáo "Kangaroo – Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam" (bản sạch)”

  1. Mẹo: Trên máy tính, di chuột vào video, bấm phím phải của chuột, chọn "vòng lặp" để thử xem có thể chịu đựng được bao lâu 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *