3 Replies to “Phúc Thọ (Hà Nội) : Nỗi kinh hoàng từ dự án làm đường chậm tiến độ”

  1. Còn may ở chỗ t đỗ đá xog k làm nửa cả năm rồi đi ngag bụi k tả đc nín thở riết hơi dài hát vọng cổ đx luôn ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *