Photoshop Online Hướng dẫn tạo chữ 3D với hiệu ứng đơn giảnHướng dẫn tạo chữ 3D với hiệu ứng đơn giản
Photoshop CS6
font chữ:
Patterns:
Hướng dẫn này cho bạn thấy thế nào để sử dụng phong cách layer, các đối tượng để tạo ra chữ 3D đơn giản.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

One Reply to “Photoshop Online Hướng dẫn tạo chữ 3D với hiệu ứng đơn giản”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *