6 Replies to “Phóng to màn hình trong powerpoint khi trình chiếu”

  1. sao máy mình khi trình chiếu thì màn hình cứ bị giật nhỉ..như là tắt đen 1-2 giây rồi mới lên trang tiếp ấy a..nhờ a giúp với ạ

  2. tại sao máy của mình không có giao diện như hướng dẫn nhỉ? không tìm thấy từ slide size để chỉnh vào chỗ phóng to màn hình khi trình chiếu nhỉ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *