32 Replies to “Phim Bóng | Cười Vỡ Bụng khi Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không về Real Madrid”

  1. lý do đường tăng đuổi ngộ không là: trên đường thỉnh kinh bao nhiêu gái xinh đều bị ngộ không đánh chết :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *