7 Replies to “Phiên sáng ngày 26/9/2019 HL: 0869351333, cáo nguyên bản, cáo xếp v , cáo kg cáo thanh lý 60k”

  1. H 28 cáo, 1chậu lan quân tử, 1 chậu trúc phật bà ,1 cốc vũ nữ sao đêm theo địa chỉ sau Đào Thị Thơm số nhà lô 8căn 23lô liên hương phường vĩnh quang tp rạch giá kiên giang đt 0919753627

  2. đắt vãi. hoàng phi hạc nhìn như hàng thanh lý thế kia mà 130k/cân. hàng còn đẹp hơn thế có kênh bán thanh lý 90k/cân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *