3 Replies to “Phiên chợ trưa sáng 28/10/2019 HL:0869351333,cáo, đơn cam, trâu rừng, u lồi nụ, kèn tím , hạc vĩ”

  1. Cho c 1kg kim điệp xuân hàng giề đẹp, 0,5 kg k đ thơm, vôi giề 0,5 kg,. U lồi hàng đẹp 0,5 kg , đơn cam hình 6 chọn cho c hàng mới về và tuyển chọn . 0989481668

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *