Phật Thuyết Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Đà ThiênPhật Thuyết Kinh Quán Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh Đâu-suất-đà Thiên
Hán dịch: Cư sĩ Cừ Kinh Thanh đời Tống
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

Xem Chánh Kinh tại:

Tải file video tại:

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

48 Replies to “Phật Thuyết Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Đà Thiên”

 1. Rất là hay…….
  Và ta cũng đã từng phát lời nguyện cũng như lời Đức Phật Thích Ca ở cõi Niết Bàn thọ giáo,. Độ hết thảy chúng sanh hữu duyên , hữu tình khi nào lời nguyện ấy được viên thành chí mãn ta mới thành Phật..

 2. Nam mo phat di lac bo tac ma ha tac. Con xin nguyen duoc gap duc phat di lac, con nguyen het kiep nay duoc sanh vao nuoc phat di lac. Nam mo phat di lac 🙏🙏🙏🙏

 3. Cách nhận biết Phật Di Lặc như trong bộ kinh đã thuyết tỏa sáng như một ngàn mặt trời chiếu vào là chân thực nhất. Đấy cũng là cách nhìn về chân pháp vũ trụ vi diệu của Đức Di Lặc mà các chúng sanh sau này sẽ học pháp và đắc được quả vị.
  Đức Phật đã cứu độ chúng sanh trong thời gian và sẽ cứu độ chúng sanh hữu duyên hữu tình sau này .
  Những điều chúng sanh phải thực hành ….
  Một lòng nguyện quy y Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề.
  Giữ các giới cấm , không tin theo lời tà pháp.
  Tôn kính, đảnh lễ, tâm không khởi lên tham dục mà chỉ nhất tâm được sanh về cõi Phật Di Lặc .
  Nếu một lòng tin tưởng Phật thì Phật sẽ độ trì cho tấc cả chúng sanh vì lời Phật thuyết hoàn toàn là sự thật…

 4. Hình như cung trời đâu suất là noi dành cho bậc nhất sanh bổ xứ bồ tát. Sao k sanh lên cung trời cao hơn mà lại sanh ở cùng trời đâu suất nhỉ. Này k hiểu thật.

 5. Nam mô Di lạt tôn phật
  Nam mô Di lạt tôn phật
  Nam mô Di lạt tôn phật
  Nam mô Di lạt tôn Phật
  Nam mô Di lạt tôn phật
  Nam mô Di lạt tôn phật

 6. Ai muốn nhận sách do PHẬT VƯONG DI LẠC thuyết… hãy cho mình :
  -họ tên
  -sđt
  -địa chỉ của bạn mình gửi cho ạ…
  Để lại bình luận bên dứoi hoặc nt qua sđt 078.419.2799
  ( trước tiên các bạn phải tạm chấp nhận về Thuyết Thượng Đế ) không phải ngẫu nhiên lại gọi là PHẬT VƯONG DI LẠC

 7. https://hoavouu.com/p16a25530/8/phat-thuyet-kinh-di-lac-dai-thanh-phat

  🍀🍀🌾🌾 ↪ KINH DI LẠC ĐẠI THÀNH PHẬT ↩🌾🌾🍀🍀

 8. Nguyên đem công đức nghe kinh hồi hướng tất cả chúng sinh được sớm về cõi tây phương cực lạc

 9. 🌾 🌾🌾🌾↪ KINH BÁT CHU TAM MUỘI ↩🌾🌾🌾
  Quyển Thứ Ba
  Phẩm Thứ Chín – Công Ðức Thọ Trì

  Khi ấy Bồ tát Hiền Hộ, chàng thanh niên Ly Xa Bảo Đức, thiện thương chủ phú hộ Da Ha Cấp Đa, Na LaĐạt Ma Nạp, Thủy Tiêncùng với năm trăm đồ chúng nghe lời Phật dạy đều lấy làm vui mừng liền đem năm trăm y phục tuyệt đẹp dâng lên Thế Tôn và cúng dường ngài nhiều phẩm vật khác.

  Đức Thế Tôn mới bảo A Nan:

  Nầy A Nan! Hiền Hộ Bồ tátlúc nào cũng thường làm bậc thầy của năm trăm đồ chúng dạy cho họ các ý nghĩa trọng yếu của các pháp, giáo hóa vỗ về làm cho họ vui vẻ. Do có vui nên bọn họ sanh tâm tùy thuận, chơn thật, trong sạch ly dục phá trừ các phiền não không bị nó bao bọc trói buộc

  Liền đó năm trăm người nhứt tâm chấp tay cung kính làm lễ Phật và lui ngồi một bên.

  Hiền Hộ mới thưa:

  Bạch Thế Tôn! Đại Bồ tátcần đủ mấy pháp mới có khả năng đắc môn niệm Phật tam muội nầy?

  Phật dạy:

  Nầy Hiền Hộ! Nếu đại Bồ tát có đủ bốn pháp nhưsau sẽ đắc được tam muội. Một là không đắm say lý thuyết của tất cả ngoại đạo, hai là không ưa tất cả việc ái dục, ba là thường không bỏ rơicông đức đầu đà, bốn là luôn nhàm chán ba cõicác chỗ thọ sanh do phiền não. Bồ tát thành tựubốn pháp nầy sẽ đắc tam muội.

  Nầy Hiền Hộ! Nếu thiện nam thiện nữ đọc tụngthọ trì kinh tam muội nầy, hoặc có lúc đem ra giảng nói cho kẻ khác hiện tiền liền được năm thứ công đức: một là không bị tất cả các độc tổn hại, hai là không bị tổn thương bởi binh khí gậy gộc, ba là không bị tai nạn nước: chết chìm v.v… bốn là không bị lửa dữ đốt cháy, năm là không bị ác vương, huyện quan có dịp làm hại.

  Tại sao được như thế? Là vì nhờ sức từ tâm của tam muội.

  Nầy Hiền Hộ! Giả sử thế gian lâm vào kiếp hoại cả thế giới chìm đắm trong biển lửa, trời đất cháy đỏ rực, nếu như có kẻ thọ trì kinh nầy hoặc trai hay gái dù có bị rơi vào lửa đỏ nhưng nhờ oai thần của tam muội, lửa đỏ liền tắt, không bao giờ có chuyện không tắt.

  Hiền Hộ! Kẻ thiện nam thiện nữ lúc thọ trì kinh nầy không bao giờ bị ác vương, ác huyện quan, trộm cướp, sư tử, cọp, sói, rắn độc làm hại. Lúc họ tu hành kinh nầy cũng không hề bị dạ xoa, la sát, ngạ quỷ, cưu bàn trà, tỳ xá xà cho đến tất cả loài phi nhân cản trở phá hoại được. Kẻ thiện nam thiện nữ lúc đọc tụng kinh nầy, lúc suy gẫmý nghĩa, lúc giảng nói cho người, lúc nhập vào tam muội, lúc hành phạm hạnh cũng không xảy ra việc mất y mất bát cho đến các việc chướng ngại, trừ ra do dư báo đời trước xoay chuyển không được. Kẻ thọ trì kinh tam muội nầy cũng không mắc bịnh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, các hoạn nạn khác cho đến tai nạn nguy kịch táng mạng, chướng ngại phạm hạnh. Kẻ thiện nam thiện nữ được nghe, thấy, biết đầy đủ về kinh tam muội như thế nếu như họ không gặp được Phật, không gìn giữ chánh pháp lại phá hoà hiệp tăng trái nghịch với Phật Bồ đề, thật là việc không bao giờ có thể xảy ra!

  Nầy Hiền Hộ! Kẻ thiện nam thiện nữ thọ trì kinh nầy được tất cả trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhân phi nhân, bốn đại thiên vương, Đao lợi thiên vương, phạm thiên vương cho đến các đức Phật Thế Tônđều hết lòng ca ngợi.

  Mong các đạo hữu phát tâm đọc kinh trọn bộ
  🌾↪ BÁT CHU TAM MUỘI ↩🌷 và kinh 🌾↪NIỆM PHẬT BA LA MẬT↩🌷

  & kinh 🌱THỦ🌱LĂNG🌱NGHIÊM🌱TAM🌱MUỘI🌱
  và Kinh 🍀🍀🍀 CHÁNH PHÁP SANGHATA 🍀🍀🍀

 10. 🌷↪↪↪ 32 TƯỚNG TỐT 80 VẼ ĐẸP ↩↩↩🌷
  Thích Thiện Thông dịch

  Ba mươi hai tướng:

  1.Dưới lòng bàn chân bằng phẳng.

  2.Dưới bàn chân có hình bánh xe ngàn cọng.

  3.Các ngón tay búp măng dài đẹp.

  4.Gót chân no tròn.

  5.Ngón tay ngón chân có màng da liền lạc.

  6.Tay chân mềm mại.

  7.Bắp chân như chân nai chúa.

  8.Xương mắt cá chẳng lộ bày.

  9.Đứng thẳng tay dài quá đầu gối.

  10.Ngọc hành ẩn kín như mã vương.

  11.Thân hình đầy đặn như cây Ni-Câu-Loại.

  12.Lông trên mình mướt đẹp.

  13.Mỗi mỗi sợi lông đều xoay về phía mặt.

  14.Thân mình màu vàng rực.

  15.Thân thường có ánh sáng chiếu xa một tầm.

  16.Da thứa mịn màng, bụi đất không dính.

  17.Bảy chỗ hõm như: hai lòng bàn lòng tay, hai lòng bàn chân,

  hai vai, sau ót đều đầy đặn.

  18.Phần trên của thân như thân sư tử chúa.

  19.Cánh tay, khỉu tay, bả vai tròn trịa.

  20.Các khớp xương đầy đặn, bằng phẳng.

  21.Thân thể cân đối.

  22.Bốn mươi cái răng.

  23.Răng khít khao chẳng thưa hở.

  24.Răng sắc trắng tinh.

  25.Cằm vuông vức như cằm sư tử chúa.

  26.Nước miếng ngon ngọt.

  27.Tướng nhục kế trên đảnh đầu.

  28.Lưỡi dài và rộng, có thể che đến chân tóc.

  29.Tiếng nói trong trẻo thanh tao.

  30.Mắt sắc xanh biếc.

  31.Mắt tựa như mắt ngưu vương.

  32.Tướng lông trắng giữa chặn mày (bạch hào).

  Tám mươi vẻ đẹp:

  1.Tướng Vô kiến đảnh.

  2.Mũi cao nhưng chẳng lộ hai lỗ mũi.

  3.Lông mày đẹp như trăng đầu tháng.

  4.Vành tai dài rũ xuống.

  5.Thân vững chắc như Trời Na-La-Diên.

  6.Các đốt xương giao nhau như móc câu.

  7.Trông lại được phía sau.

  8.Khi đi chân cách đất 4 tấc mà vẫn hiện dấu.

  9.Móng tay, móng chân như sắc đồng đỏ.

  10.Đầu gối vững chắc tròn đẹp.

  11.Thân trong sạch.

  12.Thân dịu dàng mềm mại.

  13.Thân không cong vẹo.

  14.Ngón tay, ngón chân tròn có màng da liền lạc.

  15.Lằn chỉ trên ngón tay được che khuất.

  16.Các gân mạch ẩn sâu không hiện.

  17.Mắt cá không lộ bày.

  18.Thân thể tươi nhuận.

  19.Thân tự giữ ngang.

  20.Thân đầy đặn.

  21.Uy nghi toàn vẹn nghiêm túc.

  22.Dáng dấp đầy đặn.

  23.Khi đi đứng an ổn, không lay động.

  24.Uy đức lừng lẫy.

  25.Chúng sanh được gặp rất sanh ưa thích.

  26.Gương mặt không dài lớn.

  27.Dung mạo đoan chánh, sắc mặt chẳng nhăn.

  28.Mặt đầy đặn.

  29.Môi đỏ tươi, đẹp như trái tần bà.

  30.Tiếng nói sâu xa.

  31.Rún tròn đẹp và lún sâu vào.

  32.Lông trên mình xoay về phía phải.

  33.Tay chân đầy đặn.

  34.Tay chân như ý.

  35.Lằn chỉ trên tay sáng thẳng.

  36.Lằn chỉ tay dài.

  37.Lằn chỉ tay chẳng đứt quãng.

  38.Những người ác tâm được gặp đều vui mừng.

  39.Mặt vuông đẹp.

  40.Mặt trong sáng như trăng rằm.

  41.Chiều ý chúng sanh mà nói lời hoà vui.

  42.Từ lỗ chân lông phát ra mùi thơm.

  43.Trong miệng phát ra mùi thơm.

  44.Dáng dấp oai hùng như sư tử chúa.

  45.Tới lui như voi chúa.

  46.Tướng đi như Nga vương.

  47.Đầu tròn đẹp như quả Ma-Dà-Na.

  48.Diễn nói một thứ tiếng mà đầy đủ cho tất cả.

  49.Bốn cái răng cấm trắng và bén.

  50.Lưỡi sắc đỏ tươi.

  51.Lưỡi mỏng.

  52.Lông màu hồng.

  53.Lông mềm mại sạch sẽ.

  54.Con mắt dài rộng.

  55.Hậu môn có đủ tướng.

  56.Tay chân trắng đỏ như màu hoa sen.

  57.Rún chẳng lộ bày.

  58.Bụng thon thon.

  59.Bụng chẳng lộ.

  60.Thân vững vàng không nghiêng ngả.

  61.Thân giữ sức nặng.

  62.Thân lớn hơn người thường.

  63.Thân cao hơn người thường.

  64.Tay chân mềm mại, láng sạch.

  65.Ánh sáng nơi thân chiếu ra bốn bên cách khoảng một tầm.

  66.Đi có hào quang chiếu sáng.

  67.Bình đẳng xem khắp chúng sanh.

  68.Không khinh khi chúng sanh.

  69.Tiếng nói tùy tâm chúng sanh, không thêm không bớt.

  70.Nói pháp không vướng mắc.

  71.Theo lời lẽ của chúng sanh mà thuyết pháp.

  72.Phát âm đúng với các giọng, các tiếng.

  73.Theo thứ tự nói pháp cho người có nhân duyên.

  74.Chúng sanh xem tướng Phật không thể xiết.

  75.Xem tướng Phật không nhàm chán.

  76.Tóc dài đẹp đẽ.

  77.Tóc không rối.

  78.Tóc xoắn đẹp.

  79.Tóc màu như thanh châu.

  80.Tay chân biểu lộ tướng phước đức.

  (Trích Kinh Bồ Tát Thiện Giới)

 11. Hãy tu ngay từ bây giờ và biết đâu chúng ta có thể được sanh vào thời của Phật Di Lặc Bồ Tát, và đi theo người để học đạo và sẽ thành Phật xa lìa cõi tạm và vô thường, A Di Đà Phật

 12. vậy là tôn giả Vô Năng Thắng mới thành bồ tát Di Lặc cách đây mấy nghìn năm tính theo tg của trái đất đúng không ta?

 13. Nêu có ai muốn sanh về cõi trời dau xuất da thien thì nên quán tưởng theo kinh này và giữ gìn cam giới , nêu có ai quan tưởng khác đi tức là tà quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *