Phật Thuyết Kinh A Di Đà – Phim Hoạt Hình Phật GiáoPhật thuyết A Di Đà kinh (tiếng Phạn: Sukhāvatī-vyūha, tiếng Trung: 佛說阿彌陀經) hay A Di Đà kinh, kinh A Di Đà (tiếng Trung: 阿彌陀經; bính âm: Āmítuó Jīng; tiếng Nhật: 阿弥陀経, tiếng Anh: Amitabha sutra), Tiểu Vô Lượng Thọ kinh, Xưng tán Tịnh Độ Phật nhiếp thụ kinh, là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông, lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Kinh A Di Đà trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được A-di-đà tiếp độ về cõi cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật). Nguyên bản tiếng Phạn của kinh này vẫn còn tồn tại và người ta cũng còn tìm thấy những bản dịch Hán ngữ của các dịch giả nổi tiếng như Cưu-ma-la-thập (Kumārajīva), Cầu-na Bạt-đà-la (Guṇabhadra) và Huyền Trang.

A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông, lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà Phật và sẽ được Phật A-di-đà tiếp độ về cõi Cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật).

Kinh A Di Đà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

Phật Thuyết Kinh A Di Đà – Phim Hoạt Hình Phật Giáo 3D
Được thực hiện bởi Trung tâm Dieu Phap Am

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

10 Replies to “Phật Thuyết Kinh A Di Đà – Phim Hoạt Hình Phật Giáo”

 1. http://www.nhaccuatui.com/playlist/phat-thuyet-kinh-co-long-tieng-rat-hay-dang-cap-nhat.BbwmKyFDdjKg.html?st=3
  mình có lọc âm thanh và chuyển qua mp3 cho các bạn rồi đây. chúc các bạn an lạc hạnh phúc

 2. Niệm Phật Đà tăng trưởng phước huệ
  Niệm Phật Đà trừ tội nghiệp vô biên
  Khuyên ai khuya sớm chuyên trì niệm
  Ngộ lí vô sanh Phật hiện tiền

 3. "Nói đến Liên bang hai hàng lệ,
  Ta bà khổ thú thật bi ai.
  Thế xuất thế gian suy cho mãi,
  Không niệm Di Đà thì niệm ai"?!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *