46 Replies to “PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH _ Phiên Bản 3D – 2014”

 1. Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT ….Con xin phát nguyện vãng sanh về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC , cúi xin PHẬT A DI ĐÀ tiếp độ con về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

 2. sao mắt Phật A DI ĐÀ cứ nhìn xuống vậy k nhìn lên tôi thấy bức tương bức tranh nào cx vẽ cx khắc như thế hết ai giải thích cho tôi bt đc k ? cảm ơn

 3. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 4. Đã là người đắc đạo còn tham luyến báu vật, sắc đẹp làm gì,suy ra cõi phật a di đà còn nằm trong tam giới .Âu cũng là lòng từ của chư phật, hoá hiện để chúng sinh ly khổ , từ hết khổ mới có tâm trí để tu thành chính quả. Ta về đó cũng đừng để các thứ đẹp đẽ làm mê luyến, hãy tinh tấn tu hành cao hơn.Chúc tất cả an lành.

 5. "tôi từng nghe". Ai nói cho nghe mà còn không biết, biết là ai mà k nói thì làm sao làm người ta tin hoàn toàn

 6. Thế giới cực lạc hay các cõi thanh tinh khác đều nằm ngoài trí tưởng tượng của con người, có vẻ đẹp k thể nghĩ bàn nên tuy là nghe đức Phật nói như thế nhưng chẳng khác nào chỉ cho thằng mù từ trong bụng mẹ biết màu đỏ là ntn

 7. Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Con nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật

 8. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Con nguyện cho bố mẹ con được tinh tấn tin Phật , niệm Phật
  Nam mô A Di Đà Phật

 9. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
  Con nguyện mang công đức này hồi hướng cho ba mẹ con được an lành

 10. Nam mô a di đà phật con xin thành tâm phát nguyện hồi hướng công đức của con xin về cho tất cả mọi người mọi loài vật trên thế giới này khi xã báo thân này được thấy phật di đà đến típ dẫn tất cả về cõi tây phương cực lạc nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật

 11. Nam mo a di da phat. Con nguyen tat ca chung sanh va cha me cua con va con duoc vang sanh ve thoi gioi cuc lac. Nam mo a di da phat

 12. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật ❤️🧡💛♥️💝💖A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật❤️🧡💛♥️💝💖 con nguyện vãng sanh tây phương cực lạc ❤️🧡💛♥️💝💖A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật

 13. qui vi nào từng tu ở Ấn Độ hieu biết về Phật giáo xin xác minh lại nhưng kinh nào của phật thuyết thật gì kinh phật trải qua nhiều đời tam sao thất lạc

 14. Khi chúng ta sống trong cõi ta bà mà thân khẩu ý ko dính bụi trần thì cực lạc đang hiện hữu trong ta rồi.Nếu cõi ta bà này ai ai cũng tu thì cõi ta bà chính là cõi cực lạc.

 15. Xin cảm ơn phật adida vì chúng xanh mà phát đại nguyện vô lượng vô biên kiếp để giáo hóa chúng xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *