31 Replies to “PHÁT HIỆN CÂY CỐC RỪNG KHỔNG LỒ LỚN NHẤT MIỀN TÂY.”

  1. Great videos as always. Very old and big tree🌳 So beautiful tree.🌿 Thanks for sharing. Have a blessed day.🙏🏻☀️🌻❤️💕

  2. Cây cốc rừng ở đình thế sơn ,mình đi mà chưa được biết , nay bạn chia sẻ mình mới biết thêm ,chúc bạn vui vẻ nhiều nhé

  3. Đất An Giang luôn có nhiều điều kì lạ. Nghe danh chùa này gắn với Đức Phật thầy Tây An đã lâu mà chưa có dịp ghé thăm. Quá tuyệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *