Pepa Ăn Bánh yến mạch + Quẩy Đùi Gà//#ASMR MOCHI FEAST (EXTREME EATING SOUNDS) | Chén Asmr



Mail của tôi: dinhthetq.1988@gmail.com
Business Inquiry ONLY: dinhthetq.1988@gmail.com
Số Điện Thoại: +84949280188

Đây là video ASMR. Để đảm bảo tất cả các tiếng râm ran hãy đeo tai nghe. Nếu bạn không thích ĂN ÂM THANH và những lời thì thầm nhẹ nhàng XIN ĐỪNG XEM. Ăn, nhai, nuốt nước miếng … được thực hiện rất lớn cho mục đích video. CẢM ƠN BẠN. *** ASMR (Phản ứng kinh tuyến cảm giác tự động) là một trải nghiệm tuyệt vời được xác định bởi cảm giác ngứa ran gây ra cảm giác tích cực, thư giãn và tập trung. Nghe giọng nói thì thầm và ăn âm thanh là một số ví dụ kích hoạt ASMR. Mọi người đều có một kích hoạt ASMR khác nhau. Tôi hy vọng bạn tìm thấy một trong đó có thể giúp bạn thư giãn.
_
***This is an ASMR video. To ensure all tingles please wear headphone. If you do not enjoy EATING SOUNDS and light whispers PLEASE DO NOT WATCH IT. Eating, chewing, gulping sounds ect…are done very loudly for video purposes. THANK YOU.***

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) is a euphoric experience identified by a tingling sensation that triggers positive feelings, relaxation and focus. Listening to whisper voice and eating sounds are some examples that trigger ASMR. Everyone has a different ASMR triggers. I hope you find one that can help you to relax.

#pigasmr
#noblepig
#royalpig
#lobster
#shrimp
#sausage
#asmrseafood
#asmrfood
#asmreating
#asmrsounds
#eatingsounds
#asmrcontent
#asmrextreme
#asmrmukbang
#mukbang
#eatingshow
#letseat
#foodforasmr
#foodsounds
#chewingsounds

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://marishka-moi.com/category/lam-dep/

15 Replies to “Pepa Ăn Bánh yến mạch + Quẩy Đùi Gà//#ASMR MOCHI FEAST (EXTREME EATING SOUNDS) | Chén Asmr”

  1. <3<3<3💗💙💚💛💜🖤🖤🖤🖤❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️💛💛💛💛💛💛💛💛🖤🖤🖤💕💕💕💕💕💕💕💕😍😍😍😄😄😄😍😍😍😍😎😎😘😘😘😘😍😍😍😍🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖

  2. Mọi người đừng quyên like, đăng kỹ kênh và chia sẻ giúp channel pig của mình nhé. Cảm ơn mọi người ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *