0 Replies to “Ong vò vẽ đất – Ong đất – Ong đất đen | Nhung Thanh TV”

  1. bắt cái bọn ong này nguy hiểm lắm may mà các bạn có đồ bảo hộ chứ mấy con này mà đốt cho xác định đi viện ko thì chết 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *