2 Replies to “NSƯT Hà Phương đọc truyện ma Ngã Ba Thiên Lôi”

  1. Bác là nghệ sĩ ưu tú thật á? Kkkk… Chẳng lẽ cái danh nghệ sĩ dc trao tặng 1 cách dễ dãi vậy ư?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *