NÔNG DÂN VÙNG CAO LANG CHÁNH LÀM KINH TẾ GIỎIKinh tế gia đình chủ yếu dựa vào vài đất sào đất nông nghiệp và 1,5 hecta đất trồng rừng nhưng thu nhập bấp bênh. Anh Khoa phải làm thêm đủ thứ nghề nhưng cái nghèo vẫn đeo bám gia đình anh.

Anh Thoa trăn trở phải tìm cách thoát nghèo, sau khi được tập huấn vợ chồng anh Thoa về tính toán chọn mô hình sản xuất phù hợp với hoàn cảnh của gia đình mình anh nghĩ muốn thoát nghèo bền vững phải đầu tư và sản xuất tận dụng các điều kiện sẵn có của gia đình.

Sau khi bàn với anh Khoa quyết định dùng số tiền Tích cóp được đầu tư phát triển trồng trọt và chăn nuôi theo mô hình gia trại

Lê Văn Thoa đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu với mức thu nhập trung bình trên 200.000.000₫ một năm; Anh Lê Văn Thoa còn góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và bảo vệ môi trường

Thông tin liên hệ:

WEBSITE:
FACEBOOK:

YOUTUBE:

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *