22 Replies to “Nơi duy nhất Hà Tĩnh người dân thả diều sáo quanh năm”

  1. Công nhận sáo của từng vùng khác nhau mà thấy sáo sấu mà còn kêu không da gì nghe đâu tai phêt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *