25 Replies to “Nó làm chảy mất váy của em rồi :3”

  1. Đây là anime, là anime chuyện tình cảm, đã là chuyện tình cảm rồi thì không tránh khỏi điều đó!!! Tình yêu không thể thiếu tình dục, đúng chứ vả lại các bạn cũng lớn rồi chứ còn trẻ con đâu đàn ông cũng phải có nhu cầu sinh lý chứ nên xem clip dạng này là chuyện thường thôi ! Nó cũng chẳng ảnh hưởng hay thất lễ tới ai cũng không phải phạm tội, nếu bạn không phải đàn ông thì mới không có đánh giá đúng về nó nên xin mọi người k hiểu thì đừng đánh giá lung tung này nọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *