10 Replies to “NHỮNG THỢ ĐIÊU KHẮC ĐẠT THƯỢNG THỪA/ PHẦN 01”

  1. Những khúc gỗ vô tri có thể trở thành những tác phẩm độc đáo qua những tay người thợ này

  2. Chỉ có thể là những nghệ nhân có tuổi nghề cao mới chế tác được những tác phẩm kì diệu

  3. Những người làm công việc điêu khắc này phải giữ tâm luôn bình tĩnh mới có những tác phẩm cực đẹp như thế
    Ngưỡng mộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *