27 Replies to “Những chậu hoa mẫu tử đã già đừng vội bỏ đi hãy làm theo cách này”

  1. Hoa mẫu tử đã già một tuần tỉa bộ rễ và chăm sóc bỏ lại trong chậu mini nhìn đẹp quá bạn..💐🌹😊👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *